FOB

   با توجه به محدودیتهای حمل موجود و در شرایط فعلی، نظر به عدم امکان حمل کالاها از بسیاری از کشورها به ایران و یا دشواری این چنین مسیرهایی، شرکت حمل و نقل بین المللی و پست سریع BRE قدرتمندانه به رفع این مشکل مهم پرداخته و با فراهم آوردن امکان حمل کالاهای سنگین طی سرویس سوئیچینگ FOB، این دغدغه مهم را رفع نموده است. از این رو این سرویس نویدآور، رفع محدودیت های موجود در واردات کالاها از سایر کشورها به ایران بوده و آماده خدمت رسانی به مشتریان عزیز میباشد.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

برای دانلود فرم لطفا اینجا کلیک نمایید .