قراردادها

  با توجه به اینکوترمزهای مختلف بازرگانی، شرکت حمل و نقل بین المللی و پست سریع BRE ، مفتخر است که تمام مفاد مربوط به هر نوع قراداد فیمابین فروشندگان و خریداران، از جمله FOB ، DDU، EXW،... را براساس قرارداد و نیاز مشتریان محترم لحاظ نموده و با پوشش دادن تمامی محدودیت های موجود، در راستای درخواست مشتریان محترم به صورت صحیح گام بردارد.