پس کرایه

  از جمله ویژگی های منحصر به فرد شرکت حمل و نقل بین المللی و پست سریع BRE ، همسانی قیمت های حمل در چین و ایران می باشد. این امر امکان پرداخت هزینه حمل به دو صورت یوآن و ریال را برای مشتریان محترم فراهم می سازد.