اظهارات گمرکی مبدا

   از آنجا که بسیاری از تامین کنندگان، کالاها و مبادی ارسال، نیاز به انجام تشریفات گمرکی و اظهارات در مبدا دارند، شرکت حمل و نقل بین المللی و پست سریع BRE   این نیاز را نیز پاسخگو بوده و طی هماهنگی با مشتری، اقدامات لازم برای این امر فراهم خواهد آمد.