تفکیک بارها در مرسولات مختلف

  در صورتیکه مشتری محترم بنابر سیاست های درون سازمانی شرکت خود، درخواست دریافت کالاها از فرستنده های مختلف و یا در زمانهای مختلف را داشته باشد، این مهم توسط شرکت حمل و نقل بین المللی  و پست سریع BRE فراهم آمده تا امکان حمل این محموله ها در چندین مرسوله مجزا یا تجمیع آنها در یک مرسوله به صلاح دید و نظر مشتری محترم میسر شود. لذا در صورت تمایل مشتری به تفکیک محموله و ارسال در قالب چند مرسوله متفاوت و چندین شماره بارنامه و یا حتی طی چندین روز متمادی به ایران این اقدام ممکن و فراهم گردیده است.